Profil

Lægehuset er en solopraksis.

Klinikken er akkrediteret efter Den Danske Kvalitetsmodel, DDKM.

DDKM_akkrediteret_lille_logo