Personale

 Kim Fisker

I forkontoret sidder min mand Kim Fisker. Kim har en bachelor i medicin og er cand. scient i Datalogi med bifag i økonomi.
Han har forsket indenfor det medicinske felt både under studietiden i medicin og datalogi.
Vi er et fælles team, som vægter en fleksibel hverdag med høj service og kvalitet i patientbehandlingen.
Han sidder ved telefonen og tager sig af tidsbestillinger og medicinbestillinger fra 9-12.
Mellem 8 og 9 samt efter kl 12 har han patientkonsultationer.
Af kliniske opgaver tager han blodtryk, EKG, blodprøver, analyserer Hb, CRP, INR og BS. Han laver spirometri i form af lungefunktion med og uden reversibitet samt antrengelsestest. Han vaccinerer og håndterer klinikkens urinundersøgelser.
Han fjerner suturer. Sammen står vi for kronikerkontroller af diabetikere og astma/KOL patienter løbende.