Læger

 

 

 

Klinikken har overenskomst med sygesikringen.

Klinikken deltager i undervisningen af medicinstuderende fra Aarhus Universitet, og man kan derfor i perioder møde studerende i klinikken.

Både læger og personale deltager løbende i efteruddannelse, kurser og supervision for at opretholde det faglige niveau. Vi håber, i har forståelse for, at klinikken er lukket under kurser – vi deltager for at dygtiggøre os.

 

Dorte Merete Bang Fisker (1963)

DFBali (2)
Praktiserende læge

  • Læge fra Aarhus Universitet 1990
  • Speciallæge i almen medicin 1998

Medlem af

  • Den almindelige danske lægeforening
  • Praktiserende lægers organisation
  • Dansk selskab for almen medicin
  • Praktiserende lægers arbejdsgiverforening

Har 3 voksne børn